Tehy HUS jäsentiedote: TYÖAIKAPANKKI

12.10.2020

Neuvottelut paikallisesta sopimuksesta Työaikapankki-järjestelmästä päättyivät yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa. Saimme neuvoteltua hyviä parannuksia vanhaan sopimukseen. Tässä ne lyhyesti:


- työaikapankkiin voi kerätä enintään 50 tuntia (vanha 40 t) ja pankista voi lainata enintään 8 tuntia. 


- työntekijä voi viikkoa ennen seuraavan työvuorolistan alkua ilmoittaa kirjallisesti muutoksesta työaikapankkiin siirrettävistä korvauksista (ent. 3 kk)


- työaikapankkivapaita voi pitää kokonaisina päivinä enintään 12 (ent. 10) kalenterivuodessa


- työaikapankkivapaita voi pitää enintään 5 pv (ent. 3) peräkkäin. Tämä on voimassa määräaikaisesti vuoden 2021 loppuun, jolloin arvioidaan kokemukset ja päätetään jatkosta.


- työaikapankkivapaan pitämisestä sovitaan esimiehen ja työntekijän välillä ottaen huomioon työpaikan toiminnalliset tarpeet sekä työntekijän toive.


- työaikapankkipäivän arvo on 7h 39min (ent.  8 h)


- jos vapaan pitämistä ei saada sovituksi, työntekijä tekee oman esityksensä ja työnantajan on ilmoitettava seuraavalla työvuorolistalla tai viimeistään 3 kuukauden (ent. puoli vuotta) sisällä mahdollisen vapaan pitämisajankohdat. 


Neuvottelupöytäkirjaan tuli kirjaus, että kyseessä ei ole säästösopimus vaan työnantaja voi tarvittaessa palkata sijaisen pankkivapaalle. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen on allekirjoittanut neuvottelutuloksen. 


Reija Sjöholm Tehy HUS ry hallitus
Tehy HUS ry puheenjohtaja