Tehy HUS jäsentiedote: JONONPURKU

27.8.2020

HUS paikallisneuvottelut työnantajan kanssa ns jononpurkusopimuksesta päättyivät 26.8.20 erimielisenä. Työnantaja ei hyväksynyt Tehy HUSin esitystä korvaustasojen nostosta. Työnantaja katsoo, että lisätyön tarve on yksiköissä vähäinen ja tavoitteena työnantajalla on panostaa enemmän säännöllisenä työaikana tehtävän työn tuottavuutta parantaviin palkkauselementteihin kuten esim Nopsa-palkkiot, tulospalkkiot ja suoritepalkkiot.

 

Edellytämme, että tehyläiset HUS:ssa eivät tee kliinistä lisätyötä ns jononpurkua. Odotamme, että työnantaja organisoi päivittäisen toiminnan niin, että toimintavolyymit ovat oikeassa suhteessa käytettävissä olevaan henkilökuntaan ja käyttää näitä muita palkkauselementtejä palkitsemiseen työn tuloksellisuudesta.

 

Reija Sjöholm                                    Tehy HUS ry hallitus

Tehy HUS ry puheenjohtaja