Tehy HUS jäsentiedote: LOMARAHAVAPAA, KORONALISÄ, JONONPURKU ym.

17.6.2020

HUSin paikallisesta sopimuksesta lomarahan vaihtamiseksi lomarahavapaaksi on tullut paljon kyselyjä. Eräät tulosyksiköt ovat tehneet yleispäätöksen olla myöntämättä lomarahavapaata. Lomarahavapaata kannattaa kuitenkin hakea Harppi-järjestelmän kautta ja kysyä työnantajalta perusteluja, miksi vapaata ei myönnetä. Yksikössä tulee tehdä kokonaissuunnitelma lomarahavapaiden pitämiseksi kuten vuosilomista. Lomarahavapaan ajalle työnantaja voi palkata sijaisen ja jollei lomarahavapaata voida antaa ennen 30.4.2021, maksetaan rahana.

Valitettavasti työnantaja ilmoitti meille neuvottelijoille tänään, että ns. koronalisää ei myönnetä. Aloitimme neuvottelut koronalisästä jo huhtikuun alussa, joten tämä päätös tuntuu todella ikävältä. HUS ei kohtele henkilökuntaa yhdenvertaisesti, koska HUSissa on ns. koronalisää myönnetty tietyille ammattiryhmille.

HYKS-sairaanhoitoalueella on tulossa pääluottamusmiesvaalit syksyllä. Ehdokasasettelu on 17-30.8.2020 ja vaalit pidetään sähköisesti 7-13.9.2020. Ehdolle voi asettua ne henkilöt, jotka työskentelevät Hyksissä. Pääluottamusmiehen vastuualueet ovat Vatsakeskus, Tukielin- ja plastiikkakirurgia ja Akuutti. Lähetämme vaalista tarkempaa infoa myöhemmin. 

Tehy HUS laittoi työnantajalle neuvottelupyynnön ns. jononpurkusopimuksesta (kliininen lisätyösopimus). Työnantaja ilmoitti, että eivät ehdi asiasta neuvotella nyt kesällä lomien vuoksi, joten neuvottelut siirtyvät elokuulle. Tehy HUS edellyttää, että tehyläiset eivät osallistu jononpurkutöihin. Odotetaan rauhassa, että päästään neuvottelupöytään ja saadaan meille sopimus aikaiseksi. 

Hyvää kesäaikaa kaikille!

Reija Sjöholm Tehy HUS ry hallitus
Tehy HUS puheenjohtaja