Tehy HUS jäsentiedote: LOMARAHAVAPAASOPIMUS 2020 ym.

12.6.2020

Tehy HUS ry on tehnyt paikallisen sopimuksen lomarahan vaihtamiseksi lomarahavapaaksi koskien vuonna 2020 maksettavaa lomarahaa. Tässä periaatteet lomarahan vaihtamisesta:

Lomarahavapaa vahvistetaan samoin periaattein kuin vuosiloma, haetaan Harpista.
Lomarahavapaapäiviä kuluttavat ne päivät, jotka olisivat normaalisti työpäiviä. Kokonainen viikko kuluttaa 5 lomarahapäivää.

Arkipyhät eivät kuluta lomarahavapaapäiviä.
Lomarahavapaa-ajalta maksetaan vapaan pitämisajankohdan varsinainen palkka (huom. ei saa keskimääräistä korvausta vuorotyölisistä niin kuin vuosiloman ajalta saa)
Lomarahavapaata ei voi siirtää säästövapaaksi, eikä pitämällä lomarahavapaata voi kerätä säästövapaita.
Lomarahavapaat on pidettävä ennen seuraavan lomakauden alkua eli viim. 30.4.2021. Pitämättä jääneet lomarahavapaat maksetaan rahana.

Lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi, jos edellisten lomakausien lomat on pidetty ja
säästövapaita ei ole yli maksimimäärän (30pv).
Lomarahavapaasopimus ei ole ns. säästösopimus vaan työnantaja voi palkata sijaisen lomarahavapaan ajaksi. Lomarahavapaata pitää hakea ennen 26.6.2020. Paikallisessa sopimuksessa ei ole määritelty lomarahavapaiden määrää, maksimissaan 50% ansaittujen lomapäivien määrästä.

Työnantaja on 13.5.2020 antanut ohjeistuksen matkustamisesta vapaa-ajalla ja tämä on herättänyt kovasti kyselyjä jäsenistöltä. Olemme olleet asiasta yhteydessä Tehyyn ja Tehy on laittanut asiasta jäsenviestiä. Epäselvissä tilanteissa, ole yhteydessä luottamusmieheen.

Jäimme viime syksynä paikallisneuvotteluissa erimieliseksi pysyväisohjeesta 16/2018 Hoitoalan tehtävien tehtäväkohtaisen palkan arviointijärjestelmän (TVA) uudistaminen (KVTES Liite 3). Emme hyväksy 03HOI030-hinnoittelussa (sairaanhoitajat, laboratoriohoitajat, röntgenhoitajat, fysioterapeutit, kätilöt) MR1:n käyttöä (ns. sisääntulopalkka). Neuvottelutulos on viety Tehyyn ja odotamme Tehyn kannanottoa tähän asiaan. 

Vastavalmistuneen sairaanhoitajan palkan tarkistusta varten riittää, että esimies tarkistaa laillistuksen julkiterhikistä. Valviran virallista paperia ei tarvitse odottaa. Tämä nopeuttaa epäpätevyysalennuksen poistamisessa. Palkka korjataan seuraavan kuun alusta.Reija Sjöholm Tehy HUS ry hallitus
Tehy HUS puheenjohtaja