Tehy HUS jäsentiedote: KVTES, KARANTEENI, TVA ym.

29.5.2020

Kunta-alalla on saatu neuvottelutulos ja sopimus on voimassa 1.4.2020-28.2.2022. Tehyn pitkäaikainen vaatimus sote-alan omasta työehtosopimuksesta toteutuu. Sote-sopimus astuu voimaan 1.9.2021. Tämä oli aivan uskomattoman hieno saavutus, jatkossa pääsemme neuvottelemaan meidän työehdoistamme omassa pöydässä. 

Kikytunnit jäävät pois 31.8.20. 

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on tähän asti vaatinut paikallisen sopimuksen, nyt työntekijä voi sopia suoraan työnantajan kanssa lomarahavapaan pitämisestä.

Sopimuksen palkankorotukset ovat 1.8.20 yleiskorotus 1,22 %, 1.4.21 yleiskorotus 1,0 % ja paikallinen järjestelyerä 0,8 %. Tarkempaa tietoa sopimuksen sisällöstä löydät Tehyn sivuilta. 

 

Paikallisesti eli HUSissa olemme neuvotelleet keskiviikkona 27.5.20 seuraavista asioista:

- joulun ajalle sovitusta ns. ylimääräisen vuoron korvauksen maksamisesta työntekijän sairastuessa. Neuvottelut jäivät erimieliseksi. Viemme asian Tehyyn keskustasolle neuvoteltavaksi. 

- työvuorolistan muuttaminen. Työnantaja on muuttanut kahden työntekijän työvuorolistoja perusteetta. Tämä asia jäi kesken, jatkamme neuvottelua

- tehtävälisä (ns. koronalisä). Työnantaja antoi meille selvityksen, missä vaiheessa tehtävälisän valmistelu etenee. Toimme esille vahvasti tehtävälisän merkityksen HUSin työnantajakuvalle. HUSissa on ollut kaikkien eniten hoidossa koronapotilaita, ja henkilökunta on joutunut venymään ja joustamaan epidemiatilanteen vaatimissa toiminnallisissa järjestelyissä.  Neuvottelut jatkuvat.

 

HUSissa on ohjeistettu työntekijöitä hakemaan Harpista sairaslomaa karanteenin ajaksi. Tässä voi tulla ongelmia palkallisten sairauslomapäivien laskennassa. Työntekijä ei ole tartuntatautilain 60 §:n mukaisen karanteenin aikana sairas, vaan ainoastaan altistunut/perustellusti epäilty altistuneen koronalle. Karanteeniaikana työntekijä ei ole sairauslomalla, eikä karanteeni voi myöskään kuluttaa työntekijän palkallisia sairauslomapäiviä. Karanteeni voi sittemmin muuttua sairauspoissaoloksi, jos henkilö sairastuu karanteenissa ollessaan. Tällöin myös sairauslomapäivät kuluvat sairauspoissaolon ajalta normaalisti. Asian käsittely jatkuu.

 

Tehtävän vaativuuden arviointiryhmät eivät ole kokoontuneet koronaepidemian aikana. Nyt TVA-ryhmät ovat kokoontuneet ja HUS-tasoinen koordinaatioryhmä käsittelee TVA-muutoksia 4.6. TVA-koordinaatioryhmään kuuluvat henkilöstöpäälliköt, osa johtavista ylihoitajista, puheenjohtajana toimii henkilöstöpäällikkö Saara Suominen-Niemelä. Tehyn edustajat ovat Päivi Törö, Carola Ekroth, Tuukka Harring ja Reija Sjöholm

 

Reija Sjöholm Tehy HUS hallitus

Tehy HUS puheenjohtaja