Tehy HUS jäsentiedote: LISTAT, TYÖAIKAPANKKI, SIIRROT, JONONPURKU

22.5.2020

Työnantaja on ohjeistanut esimiesviestillään esimiehiä työvuorolistojen muuttamisesta, josta saattaa tulla turhia epäselvyyksiä työpaikoilla. Selventääksemme asiaa päätimme palauttaa muistiinne KVTES:n määräyksiä asiasta. Kun työvuorolista on julkaistu, sitä saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Perustellun syyn olemassaolo harkitaan aina jokaisessa tapauksessa erikseen ja keskustellen työntekijän kanssa.  Mikäli muutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, tulisi työvuoroluetteloon tehdä vain ne muutokset, jotka ovat välttämättömiä. Meillä on käynnissä erimielisyysneuvottelut kahdesta tapauksesta, jossa työnantaja on muuttanut yksipuolisesti työvuorolistoja sopimatta tästä työntekijän kanssa.   

 

HUSissa käytössä olevassa paikallisessa sopimuksessa työaikapankista olemme sopineet, että pankkivapaita saa pitää maksimissaan 10 kokonaista päivää vuodessa ja kolme päivää peräkkäin. Vapaita voi suunnitella mm. vuosilomien yhteyteen ja vapaapäivien jatkoksi. Eräissä yksiköissä on kielletty pankkipäivien pitäminen koronaepidemian vuoksi, mutta nyt pandemiatilanteen rauhoituttua, ei työnantajalla ole perusteita kategorisesti kieltää pankkipäivien pitämistä. Työaikapankkisopimus ei ole myöskään ns. säästösopimus, vaan työnantaja voi harkintansa mukaan palkata sijaisen pankkipäivälle.

 

Työntekijän tilapäisestä siirrosta toiseen työpisteeseen on tullut paljon kyselyjä. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa, tämän jälkeen siirto edellyttää työntekijän suostumuksen tai sitä, että työnantajalla on irtisanomisperuste. Työnantajan on käytävä yhteistoimintamenettelyn mukaiset kuulemistilaisuudet, joissa on paikalla myös järjestön edustaja sellaisissa tilanteissa, joissa työntekijä ei vapaaehtoisesti halua siirtyä toiseen työpisteeseen. 

 

Muistutuksena kaikille, että Tehy HUS ry ei ole hyväksynyt tai allekirjoittanut työnantajan tarjoamaa ns. jononpurkusopimusta (kliininen lisätyö) eikä erilaisia urakkapalkkiosopimuksia. Edellytämme, että Tehyläiset eivät osallistu jononpurkutyöhön eikä urakkapalkkiotöihin. Tarkemmat perustelut löytyvät edellisistä jäsenkirjeistä.

 

Tämä tiedoksi, että HUSin työntekijöille maksettavasta tehtävälisästä (ns. koronalisä) oli tarkoitus jatkaa neuvotteluja 20.5.2020, mutta valitettavasti työnantaja perui neuvottelun. Seuraavat neuvottelut ovat keskiviikkona 27.5.2020 

 

Reija Sjöholm Tehy HUS hallitus

Tehy HUS puheenjohtaja