Tehy HUS jäsentiedote: TYÖVUOROMUUTOKSET, TYÖAIKAPANKKI

15.5.2020

Työvuorolistojen muuttamisesta on tullut paljon kyselyä jäseniltä. Työvuorolista on annettava kirjallisesti/sähköisesti työntekijän tietoon viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Perustellun syyn olemassaolo harkitaan kussakin tapauksessa erikseen.  Tietoomme on tullut, että työnantaja on muuttanut koko kolmen viikon jakson työvuorot, ei pelkästään yksittäisiä vuoroja. Epäselvissä tilanteissa olkaa yhteyksissä alueenne pääluottamusmieheen.  

 

Työaikapankkisopimuksen soveltamisesta olemme päässeet neuvottelutulokseen ja asiasta laitoimme viestiä 17.4.20 jäsentiedotteessa. Valitettavasti työnantaja ei ole tiedottanut asiasta esimiehiä ja yksiköissä on evätty työntekijän mahdollisuus muuttaa työaikapankkisopimusta. Neuvottelimme asiasta uudestaan 13.5 ja työnantaja on luvannut laittaa nopeasti esimiesviestin asiasta. Työntekijä voi ennen seuraavan työaikajakson alkua ilmoittaa kirjallisesti muutoksesta työaikapankkiin siirrettävistä epämukavan työajan korvauksista ja lisä- ja ylityöstä. 

 

Esimerkiksi työntekijä voi ilmoittaa, että haluaa ylityöt maksuun seuraavalta listalta, eikä halua niitä siirrettäväksi työaikapankkiin. Työaikapankissa jo olevia tunteja ei saa maksuun, vaan ne annetaan sopimuksen mukaisesti työntekijälle vapaana. Muutos tulee voimaan heti seuraavasta työvuorojaksosta ja se koskee aina kokonaista työaikajaksoa. Tämä muutos perustuu aina työntekijän toiveeseen ja on täysin vapaaehtoista. Paikallisen sopimuksen muutos on voimassa koronapandemian ajan, kuitenkin enintään jakson 13/20 loppuun, joka päättyy 20.9.2020. 

 

Reija Sjöholm Tehy HUS hallitus

Tehy HUS puheenjohtaja