Tehy HUS ry Jäsentiedote: koronalisä, kesälomat

8.5.2020

HUS paikallisneuvottelut tehtävälisästä eli ns. koronalisästä etenevät. Keskiviikkona 6.5. neuvotteluissa työnantaja esitteli omaa suunnitelmaansa tehtävälisän myöntämisen perusteista. Neuvottelut jatkuvat 13.5.2020.

 

Käsittelimme 6.5 neuvotteluissa koronaepidemian aikaisten henkilöstösiirtojen toteuttamista. Työnantaja tulee kartoittamaan henkilöt, jotka vapaaehtoisesti haluavat jatkaa 8 viikon jälkeen työskentelyä yksikössä, johon he ovat siirretty. Edelleenkin muistutamme, että kenenkään palkka ei saa laskea näiden siirtojen yhteydessä. Tilanteessa, jossa työnantaja näin esittää, ottakaa yhteys luottamusmieheen. Työnantajan tulee käydä yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut niiden henkilöiden kanssa, jotka eivät ole halukkaita jatkamaan työskentelyä kahdeksan viikon jälkeen siirretyssä työpisteessä. Pääluottamusmiehet osallistuvat näihin neuvotteluihin työntekijöiden tukena.  

 

Vuosilomista tulee edelleen paljon kyselyjä. Tällä viikolla on esimiehille tullut esimiesviesti yhtymähallinnosta, jossa täsmennetään aikaisempaa vuosi- ja kesälomia koskevaa esimiesviestiä (23.4.2020) seuraavasti:

Epidemiatilanne on nyt rauhallinen ja kesän toimintaa suunnitellaan sen mukaisesti. Korona-potilaiden hoidon toteuttamiseksi on kuitenkin edelleen tarpeen ylläpitää erillisiä teho- ja vuodeosastopaikkoja koronapotilaille. Henkilökunnalle suunnitellaan ja myönnetään lomaa mahdollisimman normaaliin tapaan, kuitenkin huomioiden em. koronapotilaiden hoidon edellyttämän henkilöstön riittävyys koko kesälomakauden ajan.

 

Esimiehet voivat hyväksyä henkilöstönsä lomat koko lomakauden ajaksi sitten, kun koronayksiköiden työvuoro- ja lomasuunnitelma on valmistunut.

Olemme keskustelleet vuosilomien myöntämisestä Hyksin johtavan ylihoitaja Marja Renholmin kanssa, hän kuuluu HUSin pandemiakoordinaatioryhmään. Häneltä saimme tiedon, että ensi viikolla toiminnan suunnittelu kesän yli on siinä vaiheessa, että vuosilomat voidaan mahdollisesti hyväksyä elokuun loppuun asti. Toivottavasti tämä selventää vuosilomien suunnittelua ja vahvistamista työpaikoilla. 

 

Haluamme muistuttaa teitä mahdollisuudesta esittää mielipiteenne vuosiloman ajankohdasta ja vuosilomapäivien laittamisesta säästöön. Vuosilomapäivien laittaminen säästöön on työntekijästä lähtöisin oleva käytäntö. Asiasta sovitaan työntekijän ja työnantajan edustajan kanssa. Työnantaja ei voi edellyttää tai määrätä työntekijää laittamaan vuosilomaa säästöön.

 

Reija Sjöholm Tehy Hus hallitus

Tehy HUS puheenjohtaja