Tehy HUS jäsentiedote: KARANTEENIAJAN PALKKA, VUOSILOMA YM.

30.4.2020

Neuvottelut tehtävälisästä eli ns. koronalisästä etenevät todella hitaasti. Odotimme, että työnantaja olisi tuonut meille esityksen 29.4. neuvotteluun, mutta työnantaja ei edelleenkään ollut ehtinyt asiaa valmistella. Neuvottelut jatkuvat tästä asiasta 6.5.2020.

 

Jäseniltä on tullut paljon kysymyksiä liittyen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin ja palkanmaksuun. HUS maksaa työntekijälle palkan kyseiseltä karanteeniajalta ja hakee Kelalta korvauksen. Karanteeniajalta maksetaan normaali palkka, johon kuuluu myös ns. epämukavan työajan korvaukset (yö, ilta, sunnuntai, lauantaikorvaukset). Luottamusmiehille on tullut selvityspyyntöjä puuttuvien lisien vuoksi ja selvittelyissä on huomattu, että Titaniaan on viety väärä koodi, joka estää lisien maksun. Esimiesviestissä 7.4. on annettu ohjeistus, miten toteutuneet tunnit kuuluu merkitä. 

 

Kielenkäyttölisä-ohjekirjeen päivityksessä emme päässeet tyydyttävään ratkaisuun. HUSissa on edelleenkin 2-portainen järjestelmä:

- aktiivisesta kielenkäytöstä 20 euroa

- hyvästä suullisesta taidosta ja sen aktiivisesta käyttämisestä 40 euroa

Hyvästä suullisesta kielitaidosta täytyy olla todistus. Esimies arvioi kielitaidon. Kielenkäyttölisää voidaan myöntää puolen vuoden palveluksessa olon jälkeen eikä sitä myönnetä takautuvasti. Työntekijä voi hakea kielenkäyttölisää Harpissa.

Muista kuin toisesta kotimaisesta kielestä ja viittomakielestä voidaan myöntää henkilökohtaista lisää, joka on suuruudeltaan samansuuruinen kuin kotimaisten kielten tai viittomakielen taidosta maksettava lisä (40 €). Tällöin kielen osaamisella on oltava erityistä merkitystä koko työyhteisön tai ko. henkilön vastuulla olevan työn onnistumisen kannalta.

 

Tehy HUS on pyytänyt neuvottelua myös pandemian aikaisten henkilöstösiirtojen toteuttamisesta. Osalla täyttyy KVTES:n I luvun 10§ mukainen kahdeksan viikkoa toukokuun puolivälissä ja tämän vuoksi aloitamme neuvottelut. 

 

Vuosilomista on tullut paljon kyselyä. Tehy HUS teki HUSin hallitukselle ja johdolle kannanoton vuosilomien myöntämisestä ja odotamme nyt tähän reagointia. KVTESin mukaan on lomaa myönnettävä lomakaudella vähintään 65% loman kokonaismäärästä. Lomakausi on 2.5-30.9.2020. Kesäloma annetaan yhdenjaksoisena, ellei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 10 vuosilomapäivää. Eli tämä tarkoittaa, että yhdenjaksoisesti on annettava vähintään 10 vuosilomapäivää (2 viikkoa). 

 

Loman laittamisesta säästövapaaksi on myös ollut epäselvyyttä. Loman laittaminen säästöön on aina työntekijästä lähtöisin oleva käytäntö ja työntekijä voi halutessaan laittaa lomaa säästöön, mikäli asiasta sovitaan työntekijän ja työnantajan edustajan kanssa. Työnantaja ei voi edellyttää tai määrätä työntekijää laittamaan vuosilomaa säästöön. 

 

Oikein hauskaa vappua kaikille!

 

Reija Sjöholm Tehy Hus hallitus

Tehy HUS puheenjohtaja