Tehy HUS jäsentiedote: LOMAT ym.

21.2.2020

Seuraavassa Tehy HUS ry:n kannanotto vuosilomien myöntämiseen, APOTTI-koulutuksiin kulkeminen ja kliininen lisätyösopimus.

Tehy HUS jäsentiedote 21.2.2020

HUS työnantajana on ohjeistanut esimiehiä olemaan myöntämättä vuosilomia 5.4.2020 jälkeen. Lomia on saanut suunnitella, mutta niitä ei ole virallisesti hyväksytty. Työnantaja on perustellut päätöstään sillä, että voimassa oleva työ- ja virkaehtosopimus päättyy 31.3.2020. Tämä ei ole hyväksyttävä syy olla myöntämättä suunniteltuja lomia. Asiasta on oltu yhteydessä Kuntatyönantajaan ja siellä ihmetellään HUSin päätöstä. 

Vuoden 2019 lomat on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. HUSissa on paikallisesti sovittu, että ns. talvilomaa voidaan pitää 16.5.2020 asti. Työnantajan määrätessä loman ajankohdan, hänen on ilmoitettava siitä työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos työnantaja ei myönnä teille lomaa kuukautta ennen loman alkamisista, pyytäkää kirjallinen perustelu tähän työnantajalta. Perusteluna ei voi olla esimerkiksi mahdollinen työtaistelu. Voimme viedä asiaa eteenpäin KVTES sopimusrikkomuksena. Jos työnantajalla on oikeat perustellut syyt olla myöntämättä lomaa kuukautta aikaisemmin, loman ajankohdasta on ilmoitettava viimeistään 2 viikkoa ennen loman alkamista. 

Joissakin yksiköissä työnantaja on esittänyt, että kertynyttä lomaa voi laittaa säästöön mahdollisen työtaistelun vuoksi, tähän ei tarvitse suostua. Vuoden 2019 kertynyttä lomaa voidaan myöntää myös kesäkautena mutta viimeistään 30.9.20 mennessä loma on pidettävä.

Olkaa yhteyksissä oman alueen luottamusmieheen, jos teillä on kysyttävää vuosilomien myöntämiseen liittyen.
Tehy HUSin kannanotto yhdenvertaisesta kohtelusta koskien Meilahden leikkaussalin henkilökunnan mahdollisuutta käydä Apottikoulutuksissa erillisellä sopimuksella, on aiheuttanut voimakasta keskustelua. Kannanoton jälkeen HUS työnantajana perui päätöksen. Olisimme olleet valmiit neuvottelemaan työnantajan kanssa paikallisesti sopimuksesta, joka olisi kohdellut kaikkia tasapuolisesti, mutta tähän työnantaja ei suostunut.

Tehy HUS ei ole hyväksynyt kliinistä lisätyösopimusta (ns. jononpurkusopimus). Olemme valmiit neuvottelemaan asiasta, mutta työnantaja ei ole ollut tähän valmis. Me edellytämme, että tehyläiset eivät osallistu kliiniseen lisätyöhön ennen kuin työnantaja osoittaa selkeitä toimenpiteitä henkilöstön jaksamisen tukemiseen ja työolojen parantamiseen. Pyrimme edelleen siihen, että sopimuksen korvaustasoja nostetaan ja työnantaja resursoi henkilökuntaa niin, että työt saadaan tehtyä säännöllisellä työajalla. Näihin vaatimuksiin tarvitsemme teidän sitoutumista.

HUSin matkustusohjeen mukaisesti matka Apottikoulutuksiin lasketaan työajaksi, jos työntekijä lähtee koulutukseen työpaikalta ja palaa työpaikalle. Sekö meno- että paluumatka lasketaan työajaksi.  Jos koulutukseen mennään suoraa kotoa, ei matkaa lasketa työajaksi.
Tsemppiä teille kaikille ja tavataan jäsentapahtumissa!

Reija Sjöholm Tehy HUS hallitus
Tehy HUS puheenjohtaja