Tehy HUS Jäsentiedote: YHDENVERTAISUUS

2.2.2020

KANNANOTTO KOSKIEN YHDENVERTAISUUDEN TOTEUTUMISESTA HUSissa

KANNANOTTO KOSKIEN YHDENVERTAISUUDEN TOTEUTUMISESTA HUSissa


HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon tuottaja ja kouluttaja. Tämä asema velvoittaa toimimaan suunnannäyttäjänä. HUSin uudet arvot ovat kohtaaminen, yhdenvertaisuus ja edelläkävijyys. Näitä yritetään nyt voimalla viedä eteenpäin niin, että jokainen meistä tietää ja sitoutuu toimimaan arvojen mukaisesti. 

Tämän vuoksi on todella ikävää, että HUSin johto ei ole sitoutunut näihin arvoihin, jotka pitävät sisällään henkilöstön yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun. Olemme saaneet tietää, että työnantaja on myöntänyt ainoastaan Meilahden leikkaussalin hoitohenkilökunnalle mahdollisuuden osallistua Apotti-koulutuksiin omalla ajalla, josta maksetaan kliinisen lisätyön korvaukset. 

HUS valmistautuu Apotin käyttöönottoon hyvin vaikeassa tilanteessa. Julkisuudessa esitetyt epäluulot Apotin toiminnallisuudesta ei rauhoita henkilöstön suhtautumista tulevaisuuteen. HUSissa on useita työyksiköitä, joissa on henkilökuntavaje. Apotin käyttöönoton yhteydessä joudutaan sulkemaan potilaspaikkoja ja potilaiden pääsy hoitoon pitkittyy.


Tehy HUS ry edellyttää, että HUS:n hallitus ottaa kantaa tähän henkilöstön epätasa-arvoiseen kohteluun ja hakee toimintatavat, joilla yhdenvertainen kohtelu toteutuu 


Helsingissä 31.1.2020

Reija Sjöholm                                 Päivi Törö
Tehy HUS ry puheenjohtaja.        Koordinoiva pääluottamusmies
reija.sjoholm@hus.fi                     paivi.toro@hus.fi
050-427 2518                                 040-5152880