Tehy HUS jäsentiedote

12.12.2019

Aiheet: ei päästy sopimukseen kliinisestä lisätyöstä (jononpurku), uusi työaikalaki: vuorokausilepo ja työvuoron pituus ("pitkäpäivä")

Tehy HUS ei hyväksynyt työnantajan esitystä kliinisestä lisätyösopimuksesta (ns. jononpurkusopimus).  Paikallinen sopimus päättyy 1.1.2020, jonka jälkeen edellytämme, että tehyläiset eivät osallistu kliinisen lisätyön tekemiseen.

Tehy Hus on erittäin huolissaan hoitohenkilökunnan riittävyydestä, jaksamisesta ja työoloista. Työnantajan tulee organisoida päivittäinen toiminta niin, että toimintavolyymit ovat oikeassa suhteessa käytettävissä olevaan henkilökuntaan.  Edellytimme työnantajalta toimia tilanteen parantamiseksi, mutta tähän emme ole saaneet mitään vastausta. Tämän vuoksi emme voi hyväksyä työnantajan esitystä sopimuksesta. Lisäksi palkkioiden korotusesitykset eivät tyydyttäneet meitä, tuntipalkkoihin työnantaja esitti vajaan kahden euron korotusta ja vuodeosastokorvaukseen vajaan viiden euron korotusta. 

Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020. Tämän johdosta olemme uusineet paikallisen sopimuksen jaksotyön poikkeavista työvuoroista (pitkät vuorot). Uudessa sopimuksessa KVTESistä poiketen työvuoro voi olla enintään 10-13 tuntia ja yövuoro 10-12tuntia. Pitkien työvuorojen käyttäminen ei saa johtaa kaksivuorotyöhön. Pitkien työvuorojen tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Työvuoroja suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että uuden työaikalain mukainen 11 tunnin vuorokausilepo toteutuu. Vuorokausilepo voi olla poikkeuksellisesti alle 11 tuntia, mutta kuitenkin aina vähintään 9 tuntia. Työvuoroja suunniteltaessa voi tulla kerran 3 viikon jaksossa poikkeuksellinen syy suunnitella alle 11 tunnin vuorokausilepo työntekijän toiveesta tai potilashoidollisista syistä, mutta korvaava lepoaika on annettava seuraavan vuorokausilevon yhteydessä ja viimeistään 14 vuorokauden sisällä

Reija Sjöholm
Tehy HUS puheenjohtaja