Lomaraha vapaaksi

18.5.2018

Tehy HUS on neuvotellut HUS:n kanssa 4.5.2018 määräaikaisen paikallisen sopimuksen lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.

KVTES 2018–2019 liitteen 15 mukaisesti lomanmääräytymisvuosien 2017 – 2018 ja 2018 – 2019 lomaraha tai osa siitä voidaan sopia annettavaksi lomarahavapaana. HUS:n toimitusjohtaja on hyväksynyt päätöksellään 16.5.2018 § 76 asiasta neuvotellun paikallisen sopimuksen.

Mahdollisuus vaihtaa lomaraha vapaaksi tukee osaltaan työ- ja perhe-elämän yhdistämistä sekä työssä jaksamista.

Lähtökohtaisesti lomaraha maksetaan rahana ja voidaan toissijaisesti antaa vapaana työntekijän toiveesta. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on työntekijälle vapaaehtoista.

Lomarahavapaa kuluu kuten vuosiloma. Lomarahavapaa-ajalta maksetaan vapaan pitämisajankohdan varsinainen palkka.

Jos lomarahavapaata ei ole pidetty lomanmääräytymisvuotta seuraavan huhtikuun loppuun (30.4) mennessä, maksetaan jäljellä olevat lomarahat toukokuun palkanmaksun yhteydessä. Lomarahavapaata ei voi siirtää säästövapaaseen eikä pitämällä lomarahavapaata voi kerätä säästövapaita.

Lisätietoa:

https://hussote.sharepoint.com/…/Lomarahan-vaihto-vapaaksi-…

https://hussote.sharepoint.com/…/Lomarahavapaata%20koskevan…