Neuvottelutulos työehtosopimuksesta (päivitetty)

8.2.2018

Kunta-alalle on saavutettu torstai-iltana 8.2.2018 neuvottelutulos. Tehyn valtuusto käsitteli neuvottelutuloksen myöhään samana iltana ja hyväksyi neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi. Kuntasektorin ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi.

Neuvottelutuloksen mukaan sopimuskausi  on 1.2.2018-31.3.2020.

Kunta-alan sopimusratkaisu pähkinänkuoressa

  • Samat palkankorotukset kuin muilla aloilla liittokierroksella
  • Ylimääräinen kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta, kunta-alalla työntekijälle keskimäärin 260 euroa 
  • Koulutetun hoitohenkilöstön oma sopimus 2020, valmistelu alkaa välittömästi
  • Isyysvapaan palkallisuus nousee 12 päivään (aiemmin 6 päivää)
  • Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen: ikäraja nousee 12 vuoteen (aiemmin 10 vuotta)
  • Työnantajalta poistuu oikeus periä työkyvyttömyyseläkkeelle jäävältä takaisin tälle maksettuja sairausajan palkkoja.

 

Tarkemmin uudesta sopimuksesta ja tulevia jäseniltoja löydät täältä!

Lisäksi sopimuksesta järjestetään selostustilaisuus Tehyn Facebook-sivulla maanantaina klo 11:15 alkaen.

Lisätietoja www.tehy.fi

Tiedote
https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/super-ja-tehy-tyytyvaisia-kokonaisuuteen-koulutetun-hoitohenkiloston-paatavoitteet