Kannanotto: Sähköinen työajanseuranta (päivitetty 1.2.)

29.1.2018

Tehy HUS ryn kannanotto 29.1.2018
Tehy HUS ryn kannanotto 29.1.2018

Tehy HUS ry on ottanut kantaa HUS:n sähköiseen työajanseurantaan.

"Tehy HUS ry on saanut tietoonsa, että HYKS-alueella työnantaja on antanut lääkäreille luvan keskeyttää sähköinen työajanseuranta heidän tätä vaadittuaan, poislukien Iho-ja Allergiasairaala ja HUSLAB-talo. Hoitajien edellytetään jatkavan sähköistä työajanseurantaa niissä kiinteistöissä, joissa se on aloitettu.


Tehy HUS ry ei hyväksy, että henkilöstöryhmiä ei kohdella yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Olemme lähettäneet työnantajalle kannanoton (kuvassa).
Tehy HUS ry käsittelee asiaa työantajan kanssa ja tiedotamme asian etenemisestä teille jäsenille mahdollisimman pian."

Tehy HUS ry (Facebook-päivitys 29.1.2018)

 

 

PÄIVITYS 31.1.2018 Tehy HUS ry:n sähköposti jäsenilleen:

Hyvät tehyläiset,

Työnantaja ei suostunut vaatimukseemme perua sähköistä työajanseurantaa, kuten teki sen pelkästään lääkäreiden osalta. Vaadimme työnantajaa kohtelemaan kaikkia palkansaajia tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Työnantaja katsoo oikeudekseen yksipuolisella päätöksellä jatkaa sähköistä työajanseurantaa vain osaan henkilökunnasta, koska työnantajalla on oikeus valvoa työntekijöiden työaikojen noudattamista.

Viemme asian epätasa-arvoisena kohteluna eteenpäin ja selvitämme Tehyn lakimiesten kanssa asiaa.

Kehoitamme kuitenkin vielä toistaiseksi leimaamaan kellokortin työnantajan ohjeistuksen mukaisesti, että työnantaja ei pääse syyttämään yksittäistä työntekijää työsopimusrikkomuksesta.

Reija Sjöholm
Tehy HUS ry pj